Skip to main content

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De samensteller en uitgever van deze website hebben getracht de daarin vermelde informatie zo betrouwbaar mogelijk te verstrekken. Niettemin aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/ of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Ook wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of van websites waarin wordt verwezen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade geleden ten gevolge van een andere website via een link op deze website, of anderszins, wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Platform Vlieghinder Teuge behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Platform Vlieghinder Teuge, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.