Skip to main content

Het belangrijkste doel van het PVT is het verminderen van de geluidsoverlast.

Kernpunten:

 1. De geluidsruimte van Teuge moet beperkt blijven tot het huidige daadwerkelijke gebruik van 40000 tot 50000 vluchten per jaar

  Het actuele gebruik van de geluidsruimte (los van de vergunde geluidsruimte ) komt de laatste 4-5 jaar uit op ruim 40 000 vluchten per jaar. Het vliegveld kan hiermee goed uit de voeten en deze benutting geeft al meer overlast dan gewenst is. Dat betekent: geen overloop van kleinverkeer van het vakantie vliegveld in wording Lelystad naar Teuge Airport.

 2. Beperken van aantal para- en rondvluchten/ Extra belasten van weekendvluchten

  Para- en rondvluchten vinden in de directe omgeving plaats ; met name paravluchten (zwaardere toestellen) geven daarbij veel overlast bij het klimmen tot ‘springhoogte’ van 4 km en vervolgens landen (remmen op de motor).Para-en rondvluchten vinden vooral in het weekend plaats. Om de overlast van dit type vluchten te beperken moeten een absolute beperking of extra belasting (gebruik beschikbare geluidsruimte) worden ingevoerd.

 3. Adequate en effectieve handhaving en afhandeling van klachten

  Het schort op dit moment aan een adequate en effectieve handhaving van de regels. Iedereen (vliegveld, Provincie, KLPD en OM) wijst naar elkaar zonder dat er iets gebeurt. Klagen heeft geen zin omdat er niets mee gebeurt. Het Luchthavenbesluit moet adequate en effectieve handhaving garanderen en moet burgers toegang bieden tot een bevredigende klachtenregeling.

Deze doelen proberen wij te bereiken door:

 • in gesprek te gaan met gemeentelijke, provinciale en landelijke instanties
 • in gesprek te gaan met de veroorzakers of hun vertegenwoordigers
 • politieke partijen, lokaal, provinciaal en landelijk, op hun verantwoordelijkheid te wijzen
 • samen te werken met milieuorganisaties en bewonersplatforms bij andere vliegvelden
 • contacten met de media