Skip to main content

Wat te doen bij klachten:

 1. Vul het online formulier op de website van de provincie Gelderland in: @samen, melding doen
 2. Stuur ook een bericht naar de gemeente waar u woonachtig bent. De gemeenten rond Teuge zijn eigenaar van het vliegveld.

  Gemeenteraad Apeldoorn:   politiekemarkt@apeldoorn.nl

  Gemeenteraad Voorst:        i.joosten@voorst.nl

  Gemeenteraad Deventer:    griffie@deventer.nl

  Gemeenteraad Zutphen:     griffie@zutphen.nl

 3. Stuur tevens cc naar het vliegveld: info@teuge-airport.nl en info@platformvlieghinderteuge.nl

Het is belangrijk dat alle klachten over vliegtuighinder gemeld worden; voor de officiële instanties tellen alleen gemelde en dus geregistreerde klachten mee. Wanneer er niet geklaagd wordt, is er volgens hen dus ook geen hinder!

Bij het doen van een klachtmelding zijn tijdstip en locatie, kenmerken/omschrijving van het vliegtuig en het registratienummer (PH-...) welkome gegevens.

Om te kijken welk vliegtuig de hinder veroorzaakt kunt u de radar van het PVT raadplegen: www.teugeradar.nl

Korps Landelijke Politiediensten Luchtvaartpolitie (website)

Het opsporen van strafbare feiten in de luchtvaart of overtredingen van de luchtvaartvoorschriften. Zo nodig neemt het Omgevingsloket naar aanleidingvan uw klacht contact op met deze instantie. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de Luchtvaartpolitie.

T 088-6623616

E dlvplvt@klpd.politie.nl

Inspectie leefomgeving en Transport (website)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van veiligheid-en milieuwetten en regels voor de luchtvaart. Regionale luchthavens hebben alleen voor de inrichting en het veilig gebruik van deluchthaven met de ILT te maken.
Mogelijke oorzaken van vliegtuighinder zijn: 
 • te laag vliegen – boven bebouwd gebied moet minimaal 300 meter hoger dan het hoogste punt gevlogen worden. Daarbuiten minimaal 150 meter. Deze regels worden vaak overtreden;
 • vliegen boven “to be avoided zones” (steden, dorpen en natuurgebieden) - deze gebieden moeten eigenlijk vermeden worden. Ook deze, vrijwillig op te volgen instructie wordt vaak genegeerd. Zie kaartje Circuits Teuge (klik hier) voor een gedeelte van de “to be avoided zones”. Deze zijn met een rode stippellijn omcirkeld;
 • niet volgen van de bakens in het veld bij opstijgen en landen – aan- en uitvliegroutes worden niet altijd aangehouden, met onnodige hinder van dien;
 • de grote hoeveelheid overkomende vliegtuigen – kilometers van het vliegveld vandaan komen de vliegtuigen op mooie dagen soms om de 5 minuten over;
 • het langdurig rondvliegen en door het hoogte winnen veel geluid produceren van paratoestellen (vliegtuigen die parachutisten afzetten) in een ruime omgeving rond het vliegveld Teuge. Vluchten die overigens qua geluidsbelasting even zwaar meetellen in de officiële geluidsbelasting van het vliegveld als andere inkomende en uitgaande vluchten.