Skip to main content

Lid of donateur worden

Ook u kunt lid of donateur worden. De contributie voor lidmaatschap bedraagt €25 per jaar. Gezinsleden betalen € 5 per jaar. Ook kunt u donateur worden. De minimumdonatie bedraagt €25.

Wanneer u zich na 1 oktober van het lopende jaar aanmeldt, bent u pas in het volgende jaar contributie verschuldigd. Graag bij overmaking van uw contributie of donatie uw naam en adres vermelden.

U kunt zich aan- of afmelden als lid of wijzigingen in uw gegevens doorgeven via email adres:  Info@platformvlieghinderteuge.nl

Rekeningnummer NL60 RABO 0149 3684 02 t.n.v. Platform Vlieghinder Teuge

Wij streven ernaar om u regelmatig van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden via onze website en via e-mailberichten.

Privacy statement

Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen rond vliegveld Teuge en Platform Vlieghinder Teuge en ten behoeve van de ledenadministratie. Wij verstrekken uw gegevens nimmer aan derden.