Skip to main content

Uitspraak Raad van State

Woensdag 13 juli 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van het Platform tegen het gebruik van baanverlichting op vliegveld Teuge.

Zie: Uitspraak 201509515/1/A1

Wij zijn heel blij te kunnen melden dat wij deze zaak hebben gewonnen. Een grote stap in de goede richting! De vergunning voor baanverlichting bestaat niet meer en B&W Voorst zal nu opnieuw op de aanvraag van de luchthaven moeten beslissen. Concreet betekent dit dat de baanverlichting tot die tijd niet meer gebruikt mag worden.

Het besluit van de gemeente om baanverlichting toe te staan, liep stuk op het feit dat zij volhield dat de vergunning milieuneutraal was, omdat baanverlichting onder de verlichting van gebouwen en terreinen valt. Dat is volgens ons – en dus nu ook volgens de Raad van State – niet het geval.

De gemeente Voorst is nu aan zet. Wij hopen dat B&W is wakker geschud en de milieugevolgen van de baanverlichting beter laat onderzoeken, voordat zij opnieuw vergunning verleent. En bij zichzelf te rade gaat of baanverlichting wel nodig is.

Aan ons argument dat baanverlichting meer geluidsoverlast in de avonduren meebrengt dan momenteel mag (denk aan het warmdraaien voor de start, de zgn. engine run-up), is de Raad van State helaas (nog) niet toegekomen. Maar wij werpen ook dit aspect weer op als B&W het niet betrekt bij het verlenen van een nieuwe vergunning.

Wij gaan nu – als Teuge de baanverlichting blijft gebruiken – een verzoek om handhaving indienen.

Een mooi succes!