Skip to main content

5 februari:

Op 3 febrari 2020 heeft het platform aan de CRO uitgelegd waarom de huidige geluidruimte geen enkele belemmering is om te groeien.

PlatformTeuge_presentatie_CRO_februari_2020.pdf